O nás... Lesnictví Energetická štěpka Kontakty Napište nám GDPR  
 

Lesnictví

Našim partnerů, vlastníkům lesa nabízíme veškeré práce a činnosti související s obhospodařováním lesa.

 

  • Pěstební činnost – komplexní škála činností (zalesňování, ochrana lesa, výchova porostů, asanace atd., vč. chemie a materiálu – možnost využití našich slev).

  • Sadební materiál – dodávky sazenic z vlastní produkce sazenic, nebo i zprostředkování dodávek sazenic.

  • Likvidace klestu shrnováním – traktor s neseným shrnovačem klestu – shrnování klestu do valů či hromad.

  • Likvidace klestu drcením – traktor s neseným drtičem klestu – drcení klestu po ploše či na valech a hromadách (s využitím státní dotace), další možné uplatnění je při rozčleňování porostů linkami v prořezávkách či úpravě povrchu cest a odvozních míst.

  • Likvidace klestu štěpkováním – traktor s taženým štěpkovačem. Jedná se o vyvážení klestu vyvážecí soupravou na OM a následné štěpkování s odvozem energetické štěpky do teplárny. V současnosti nejlevnější způsob likvidace klestu, ovšem v závislosti na regionu (možnosti odbytu biomasy, dopravní vzdálenosti apod.).

  • Těžební činnost - výroba hotových sortimentů na OM, všemi dostupnými technologiemi, zejména harvestorovou technologií. Dále nabízíme manipulace dříví na lokalitě OM/ES (manipulační četa + prostředek) nebo odkacování liniových stromořadí (podél silnic, vodotečí, atd.).

  • Doprava dříví - specializujeme se hlavně na přepravu výřezů v délkách od 2 m, jsme však schopni přepravit jakýkoliv sortiment na dané místo v ČR (SRN, Rakousku).

  • Obchod dřívím - nabízíme výkup dříví, nebo zprostředkování obchodu dříví.

  • Činnost OLH – výkon funkce odborného lesního hospodáře na základě platné licence, vedení hospodářské evidence, vyřízení dotací, poradenství.

  • Ostatní služby – kontejnerová autodoprava, výroba hydraulických hadic, dílenské a servisní práce.